Trung tâm kinh doanh Dược phẩm và Vật tư Y tế I

Ông Vũ Hồng Trang  - Giám đốc Trung tâm  

Mobile: 0983 312 292

Tel : 024 66722555

 

Ông Vũ Đức Hiệp - Phó Giám đốc Trung tâm  

Mobile: 0902256869

Tel : 024 66722555