Phòng Kế hoạch Hợp tác Quốc tế

TRƯỞNG PHÒNG : ÔNG NGUYỄN KHẮC QUANG

TEL : 024-38443462

EMAIL : planvimehanoi@gmail.com