Kho hàng hóa

Trưởng kho : Bà PHẠM THỊ NGỌC BÍCH
Địa chỉ : Đường Di Ái, Xã Di trạch, Huyện Hoài đức, Tp. Hà nội

Điện thoai : 024 33861478