08/01/2015 9:56:55 AM
       

Văn bản » Công ty » THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VIME ngày 7/1/2015

Cập nhật danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng ( đợt 7)

THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VIME ngày 7/1/2015
Cập nhật danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng ( đợt 7)

 Kính gửi : CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

Căn cứ :

-         Công văn số 21480/QLD-CL ngày 3/12/2014 của Cục Quản lý Dược  công bố các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng ( đợt 7)

-         Các Thông báo do Tổng Giám đốc công ty đã ban hành :

+ 1305/TB-VIME ngày 06/09/2013

+ 1707/TB-VIME ngày 9/12/2013

+ 505/TB-VIME ngày 26/4/2014

+717/TB-VIME ngày 16/62014

+1053/TB-VIME ngày 13/8/2014

+1254/TB-VIME ngày 30/9/2014

Tổng Giám đốc công ty yêu cầu :

1.     Các đơn vị cập nhật Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 26/11/2014 gồm 64 công ty của 10 quốc gia (đính kèm công văn số 21480/QLD-CL ngày 3/12/2014 )

2.     Tiếp tục thực hiện các nội dung khác đã ban hành tại  các Thông báo nêu trên.

 Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

 Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này, nếu cố tình làm sai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty, trước pháp luật.

Đính kèm Thông báo :  Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 26/11/2014 và công văn số 21480/QLD-CL

 

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Quý

    (đã ký) • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.