04/05/2017 1:41:52 PM
       

Cổ đông » Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Xin Quý vị cổ đông tải File tại đây.
Trân trọng cảm ơn! • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.