22/07/2015 8:28:48 AM
       

Cổ đông » Mẫu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

Mẫu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông ( đối với cổ đông muốn thay đổi thông tin cá nhân đang lưu trữ tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty)

Lưu ý : cổ đông cần ghi rõ  Địa chỉ thường trú và Địa chỉ liên lạc
Xin Quý vị cổ đông tải File tại đây • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.