• CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
    Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
    Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
    Fax: (84-24) 38459247
    Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
    Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.