Tin Hoạt động

Kỹ thuật mở thông dạ dày qua da  [ 01/06/2017]

Kỹ thuật mở thông dạ dày qua da

 

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Gặp mặt cán bộ Hưu trí Xuân Đinh Dậu  [ 12/01/2017]

Gặp mặt cán bộ Hưu trí Xuân Đinh Dậu

 

TIN ĐOÀN THỂ ( ĐẢNG BỘ, CÔNG ĐOÀN, CHI ĐOÀN...)

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-4) 38430400 ; (84-4) 38443462
  Fax: (84-4) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.